Κατέχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία στις τοπογραφικές εργασίες, έχοντας και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αποπεράτωση οποιασδήποτε   τοπογραφικής εργασίας, το γραφείο μας αναλαμβάνει :

 • Τοπογραφικά διαγράμματα-αποτυπώσεις (για Συμβόλαια – Μεταβιβάσεις κ.α)
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων.
 • Πραγματογνωμοσύνη.
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις Μηχανικού
 • Χωροθέτηση (οριοθέτηση) ιδιοκτησιών
 • Πράξεις εφαρμογής – Διορθωτικές
 • Πράξεις προσκυρώσεως & αναλογισμού
 • Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων
 • Κατάτμηση – Σύσταση καθέτου και οριζοντίου ιδιοκτησίας
 • Απαλλοτριώσεις
 • Τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών
 • Διαγράμματα εφαρμογής
 • Οικοδομησιμότητες
 • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
 • Πράξεις χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Πράξεις χαρακτηρισμού Αρχαιολογίας
 • Χωροθέτηση ορίων αιγιαλού- παραλίας
 • Τριγωνισμός & ένταξη στο ΕΓΣΑ ’87.
 • Εντοπισμός και χωροθέτηση ακριβούς θέσης ιδιοκτησιών.
 • Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία.
 • Υποστήριξη μελετών
 • Αποτυπώσεις ,Υψομετρίες – απόδοση ψηφιακού μοντέλου εδάφους – ισοϋψείς
 • Τριγωνισμοί – συνορθώσεις δικτύων
 • Οριοθετήσεις – Χωροθετήσεις
 • Σχεδιαστική υποστήριξη: οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές σε έργα οδοποιίας υδραυλικών.
 •  Υποστήριξη Έργων
 • Αποτυπώσεις (υφιστάμενης κατάστασης, κατασκευών κ.α)
 • Χαράξεις (ορια απαλλ., οριζοντιογραφικές υψομετρικές, θεμελίωσης κ.α)
 • Επιμετρήσεις – Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις
 • Δίκτυα για υψομετρικό και οριζοντιογραφικό έλεγχο
 • Εξειδικευμένες Αποτυπώσεις
 • Μνημείων
 • Έλεγχος μικρομετακινήσεων
Back to top