Φωτοερμηνεία – Φωτογραμμετρία

Xρησιμοποιώντας και ερμηνεύοντας αεροφωτογραφίες οι οποίες υφίστανται στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.), στο ΥΠΕΚΑ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.).

Η μέθοδος της Φωτοερμηνείας χρησιμεύει για :

 • τον ακριβή εντοπισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας
 • την επίλυση δικαστικής διαμάχης που αφορά στην ιδιοκτησία σας
 • την χρονική τοποθέτηση ανέγερσης κτίσματος
 • τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης σας ως δασικής από το Δασαρχείο
 • την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών μονοπατιών, ρεμάτων, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
 • την κατάθεση ένστασης που αφορούν σε δασικούς χάρτες
 • την απόδειξη ύπαρξης κτίσματος προ του έτους 1955

Το Τεχνικό μας Γραφείο σας παρέχει αντίγραφα των ερμηνευόμενων αεροφωτογραφιών τα οποία συνοδεύονται από ειδική τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης κατάλληλη για δικαστική χρήση.

Οι αεροφωτογραφίες περιέχουν ένα λεπτομερειακό μητρώο χαρακτηριστικών (προτύπων) της φυσικής γήινης επιφάνειας κατά το χρόνο της λήψης.

Που Χρειάζεται

Οι Αεροφωτογραφίες έχουν απόλυτο και αμάχητο αποδεικτικό χαρακτήρα, όχι μόνο γιατί είναι δημόσια έγγραφα, αλλά και επειδή περιέχουν αποτυπωμένα αδιαμφισβήτητα πραγματικά στοιχεία. Φέρουν συγκεκριμένη χρονολογία και ώρα λήψης και αποτελούν τον πλέον απόλυτο τρόπο απεικόνισης της πραγματικότητας.

Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να δώσει, για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες. Ενδεικτικά μια μελέτη φωτοερμηνείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 

 • Για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων, για την κατηγοριοποίηση του αυθαιρέτου και τον υπολογισμό του συντελεστή παλαιότητας.
 • Την ύπαρξη ή μη δρόμων, δουλείας, κτιρίων ή άλλων κατασκευών.
 • Ένσταση κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού σχετικά με Δασική Έκταση κ.λπ.
 • Ορισμό γραμμής αιγιαλού κατά το παρελθόν .
 • Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου.
 • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις .
 • Χρήση και κάλυψη γης.
 • Εφαρμογή Τίτλων .
 • Εντοπισμός Ιδιοκτησίας.
Back to top