Υπηρεσίες

Παροχή Υπηρεσιών


Τοπογραφικές Εργασίες


Κατέχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία στις τοπογραφικές εργασίες, έχοντας και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αποπεράτωση οποιασδήποτε τοπογραφικής εργασίας.

Κτηματολόγιο


Το Κτηματολόγιο είναι η συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη του Δημοσίου. Με την σύνταξη του σταδιακά αντικαθιστά το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις


Το γραφείο «Χωροθέτησις» σε συνεργασία με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων  και μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας αναλαμβάνει εξολοκλήρου όλα τα στάδια της τακτοποίησης της ιδιοκτησίας σας.Φωτοερμηνεία – Φωτογραμμετρία


Xρησιμοποιώντας και ερμηνεύοντας αεροφωτογραφίες οι οποίες υφίστανται στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.), στο ΥΠΕΚΑ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.).

Άλλες Υπηρεσίες


  • Ανευρέσεις – Εντοπισμός οικοπέδων
  • Εξειδικευμένες αποτυπώσεις (μνημεία κ.α)
  • Μικρομετακινήσεις σε (τεχνικά έργα , σήραγγες δρόμους κ.α)Παροχή Υπηρεσιών προς


Συναδέλφους Μηχανικούς


Οι υπηρεσίες που συνήθως παρέχονται σε πολιτικούς μηχανικούς και εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

Back to top